7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Web-camera fra fossen?

9.juni 2011
Det jobbes med å montere et web-camera i fiskehytta på nordsida som blir stil opp mot fossen. Tanken er å få lagt dette ut på hjemmesiden. Da kan alle til enhver tid se hvor stor elva er. Vi må inidlertid ha finansieringen klar før vi foretar en slik investering.

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *