7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

VIKTIG! VIKTIG! VIKTIG!

Nye regler fra torsdag 26.juni
Miljøverndepartementet har innført ekstraordinære regler fra og med torsdag 26.juni.

Hovedpunkt i de ekstraordinære reglene fra 26.juni:

1.    All hunnfisk av laks SKAL settes tilbake i elva. Gjelder for både Nordalselva og Stordalselva. Dette gjelder ikke sjøørret. Sjøørret kan fiskes som normalt.

2.    Fiskesesongen avkorter med 14 dager i Stordalselva, det vil si at fisket stoppes 31.juli kl 2400. Mulighet for at fisket fortsatt kan vare til 15.august hvis midtsesongevalueringen i uke 27 tilsier at gytebestandsmålet vil bli oppnådd.