7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Trappa i Årbogfossen stengt

Sist vinter ble det en del skader på laksetrappa i Årbogfossen. Dette ble Direktoratet for Naturforvaltning (Dir.nat) informert om av Stordalen elveierlag. Skadene er av en sånn omfang at trappa MÅ repareres og det er tidkrevende arbeid. Stordalen elveierlag tok ansvar for å få trappa reparert, mens Dir.nat skulle betale kostnadene. Dette var arbeid som Fagrådet ønsket skulle bli gjennomført før fiskesesongen. Dir.nat bevilget ikke pengene før i juli og derfor er ikke trappa reparert.

Hvorfor stenges trappa nå? Alternativet har selvfølgelig vært å stente til høsten. Det er veldig beklagelig at trappa må stenge i fiskesesongen, men det er faktisk viktigere å ha trappa i full funksjon til høsten for at laksen som skal komme opp for å gyte. Fagrådet beklager igjen at arbeidet skaper misnøye for laksefiskere overfor Årbogfossen.

Det er forventet at laksetrappa åpner innen en uke.