7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Tiltak i elva

Fagrådet registrerer lokalavisa Fosna-Folket sine oppslag både tirsdag 24.juli og fredag 27.juli. Oppslaget tirsdag 24.juli har det skapt en del misforståelser. Fagrådet ønsker å presisere noe av dette.

Den 9.juli var det møte i Fagrådet med tema “Midtsesongevaluering”. Dette er ønskelig både fra Fagrådet sin side, men også et pålegg fra Fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning. Før evalueringen var det sendt inn en plan for hvilke tiltak som skulle gjennomføres hvis gytebestandsmålet ikke ble innfridd. Evalueringen er ut ifra en “mal” gitt av Fylkesmannen. Den kan ikke Fagrådet påvirke.

Ut ifra fangsstatistikk 15.mai – 30.juni fikk vi ut av “malen” at gytebestandsmålet for Stordalselva var oppnådd med 91%. På denne %-andelen var det på forhånd bestemt at det ikke skulle iverksettes tiltak i sesongen (eksempelvis begrensning i antall kort, lettere fiske, evt stengning), men DET VIL BLI GJENNOMFØRT TILTAK ETTER SESONGEN!

Hvilke tiltak som skal gjennomføres er ikke bestemt ennå. Det må først avklares hva som skal gjennomføres, hvem som skal gjøre hva og i tillegg så må dette finansieres. Kultivering er selvfølgelig særdeles aktuelt. Håper dette var mer avklarende.

Fagrådet er kontinuerlig veldig interessert i tilbakemeldinger fra fiskere om hvordan situasjonen oppleves i elva. Dette ønsker vi pr mail til  hallhege@online.no eller på sms til 48011521. Kommunikasjon via media kan skape unødvendige misforståelser.