7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Statistikk 2011

Stordalselva:

I år ble det tatt 416 stk laks. Totalt ga dette 1104,3 kg. Det er sist tatt 393 stk sjøørret som tilsammen ga 311 kg. Største sjøørret var 2,5 kg.

Nordalselva:

65 stk laks, tilsammen 261,5 kg. Sjøørret ble det tatt 12 stk, tilsammen 8,2 kg.
Mer beskrivelse av fangststatistikken vil komme.