7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Søknad om utvidet fisketid – avslag fra Miljødirektoratet

SNL søkte forrige uke om utvidet fisketid frem til og med 15.august. Onsdag 27.juli kom det avslag på vår søknad fra Miljødirektoratet.

SNL er uenig i avslaget, men må ta det til etteretning da evt klage på vedtaket vil medføre 2-3 mnd saksbehandlingstid i Miljødepartementet.

Søknaden kan leses: Søknad utvidet fiskesesong 2016

Svar fra Miljødirektoratet: Avslag

Det betyr at siste fiskedag etter laks i 2016 blir søndag 31.juli kl 2400.