7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Snart sesongstart

Det er under 3 uker til sesongstart i Nordalselva og Stordalselva. Av nyheter som vi håper å komme igang med er at all fiskekort blir lagt ut på nett. Mer info om dette vil komme. Rapportering av fangst blir også via nett, og vi ber fiskerne om å være rask med rapporteringen (innen 24 timer etter opphørt fiske).

Laksetrappa i Støvelfossen har stått åpen i hele vinter og vår. Scandinaisk Naturovervåkning er iferd med å montere fisketeller i Stordalselva. Overvåkningen er også under utvikling og det skal bli spennende å kunne få oppdaterte registreringer direkte inn på hjemmesiden.

FØLG MED!