7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Sesongen er over – vi ønsker fangstrapporter

Da er årets fiskesesong etter anadrom laksefisk over. Må kunne si at sesongen ble veldig spesiell. Det har vært den tørreste sommeren på lenge og dermed også lav vannstand i elvene. Vi ønsker at alle fiskere leverer inn fangstrapporter så fort som mulig, senest 1.september.

Vi benytter anledningen til å takke alle interesserte, både fiskere og deres familier (som sitter og venter på fangst), for engasjement og observasjoner i sesongen 2014. Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake neste år!