7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Sesongen 2012 er over

Fiskesesongen 2012 er historie. Fagrådet vil takke alle fiskere, tilretteleggere, tilskuere og synsere for bidrag i vår/sommer. Vi tar det som et tegn på at alle ønsker å kunne opprettholde eller øke laksebestanden i elva. De fiskere som fortsatt har fangstrapport, bes levert disse tilbake til kortutsteder.

Den 22.august skal Fagrådet i møte med representanter fra Fylkesmannen. Tema for møtet blir kultivering. Hva kan vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Hvem skal gjøre det? og til slutt finansiering.