7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Sesongen 2011 er over

Samtidig med at laksesesongen var over, kom regnet. Elva har idag vokst ca 1 meter siden igår og går nå flomstor ut i sjøen. Hovedinntrykket rett etter sesongen er at det har blitt lite med fangst av laks, mens det fortsatt er mye sjøørret. Vi har ingen statistikk klar ennå, men den vil bli gjort kjent på hjemmesiden så snart som mulig.

Etter oktober vil laksetellerne blit tatt opp og videomateriale vil bli analysert. Først ved juletider vil vi kunne få svar på hvor mange fisker som gikk i telleren i Støvelfossen og Årbogfossen dette året. Forhåpentligvis vil det komme mange store lakser inn i elva for å gyte.