7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Salg av fiskekort

Fiskesesong Stordalselva: 1.juni kl 0000 til 31.juli kl 2400.
Fiskesesong Nordalselva: 1.juni kl 0000 til 31.juli kl 2400.

KJØP AV FISKEKORT KAN GJØRES PÅ NETT VIA INATUR.NO

 

Fiskeavgift

Alle som har fylt 18 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift. Fiskeravgifta betales som årsavgift og gjelder fra 01. januar 2015 til 31. desember 2015.

Betaling av fiskeavgift (inatur.no)