7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Resultater fra 2013-sesongen

Nordalselva
Laks: 533 stk laks, totalt 670,6 kg. Dette er en økning fra 195 stk og 380,2 kg i 2012.
Sjøørret: 160 stk, 99,2 kg. Dette er en økning fra 72 stk og 43,0 kg i 2012

ET VELDIG GODT RESULTAT I NORDALSELVA

Stordalselva
Laks: 483 stk, totalt 931 kg mot 406 stk og 1022 kg i 2012.
Sjøørret: 408 stk, totalt 277 kg. Stordalsvatnet har ikke registrert fangststatistikk på sjøørret i 2013. 674 og 388