7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Nedre Stordalselva

Nedre Stordalselva

 

Nedre Stordalselva ligger mellom Frønes / Svalan og Stordalsvatnet. Valdet starter ved Mælan bru og går ca 2 km oppover og ender ca 500 meter nedenfor Stordalsvatnet. De siste 500 meter opp til Stordalsvatnet er ”Privat sone” hvor det ikke selges fiskekort.

På begge sider er det bygd fiskehytter i Stevelfossen og gapahuker andre steder i elva. Det er bygd vei langsetter elva på begge sider, men veien på søndre side er stengt ved bom.

 

Stevelfossen

Stevelfossen

Stevelfossen er den del av elva som er mest fotografert. Her kan du se laksen hoppe, både i hølen og ikke minst i fossen.