7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Midtsesongevaluering

Fagrådet har hatt et møte 9.juli hvor det ble foretatt en midtsesongevaluering. Ut ifra de fangstrapporter som har kommet inn, konkluderer Fagrådet med at det ikke blir iverksatt tiltak verken i Stordalselva eller i Nordalselva. Gytebestandsmålet synes å bli oppnådd. Hvis det blir en nedbørsfattig juli bør det vurderes på nytt innføring av lettere fiske.