7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Midtsesongevaluering gjennomført

Mandag hadde Fagrådet et møte og innrapporert fangst ble summert. Ut ifra en mal gitt av Fylkesmannen ser det ut til at vi får oppfylt gytebestandsmålene i både Nordalselva og Stordalselva.

Oppsumering
Det har vært jevn vannføring i begge elvene i år. Pr dato er elvene store, og det ser ut til at vi får god vannføring siste del av sesongen også. Fangst av smålaks i Nordalselva er doblet i år sett i forhold til 2012. Antall fiskere i elvene har gått ned. Ingen tiltak vil sålangt bli innført i elvene for å nå gytebestandsmålet.