7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Midtsesongevaluering

Fagrådet for lakseelvene i Åfjord har hatt møte hvor fangststatistikk og registreringer har blitt vurdert. Ut ifra de gitte verktøy (vannstand, innsig, fangst og fisketellere), forventer Fagrådet at gytebestandsmålet vil bli nådd i begge elvene. Det betyr at det ikke blir innført flere tiltak enn at hunnfisk (av laks) skal gjenutsettes. Fagrådet vil imidlertid følge med Stordalselva utover i juli for evt vurdere lettere fiske i august. Fiskesesong for Nordalselva blir som før frem til 1.august. Fiskesesong for Stordalselva blir som før t.o.m 15 august.