7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Lever inn fangstrapporter

Torsdag 3.juli skal Fagrådet for lakseelvene ha møte for gjennomføre midtsesongevaluering. Vi ber om at alle fiskere leverer inn fangstrapporter snarest. Det er viktig at vi har de riktige tallene før evaluering finner sted. I tillegg vil det overfor myndighetene bli lagt frem registreringene fra videoovervåkning. Dette sier litt om hvor mange fisker som allerede har kommet i elvene.