7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Kun fluefiske i elvene

Det er med umiddelbar virkning innført “Lettere fiske” i elvene. Dette på grunn av lav vannstand. Det betyr at det kun er tillatt å fiske med flue. Unntak: Stordalsvatnet (i Stordalselva) og Svalan (utenfor Åfjord laksecamping). Dette gjelder inntil ny beslutning av Fagrådet er tatt.