7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Invitasjon til Fredmoen

Fiskere inviteres herved til samling i Fredmoen tirsdag 14.mai kl 1830. Dette blir opptakten til sesongen. Det blir innlegg fra Fylkesmannen, Direktoratet og Anders Lamberg.

Diskusjon

– Hva er årsaken(e) til dagens situasjon?
– Hva bør vi gjøre med sjøøretten?
– Hva kan vi gjøre lokalt for å få opp bestanden?

Enkel servering! VELKOMMEN! Fiskekortsalg i Nedre Stordalselva (nordre side) og Nordalselva.