7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Første laks tatt i Nordalselva

Daniel Tårnesvik

Daniel Tårnesvik

Daniel Tårnesvik fikk årets første laks i Nordalselva. Den veide 1,9 kg og ble tatt i Berdalsvaldet. Det er også meldt om fangst av en stk på 4 kg i Prestvaldet. Elva er veldig bra angående vannføring, men det er observert lite med laks i elva. VI GRATULERER!!!!!