7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Forslag til ny forskrift om fiske etter anadrom laksefisk