7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Flere fangster på fine vannfylte elver

Regnet har endret elv og fisk. Flere fangster i både Nordalselva og Stordalselva. Vi nevner 2 stk.

Sven By fikk denne lørdag 21.juni, 5 kg, på mark i Stordalselva nedre og nordre side. Vi gratulerer!

Sven By fikk denne lørdag 21.juni, 5 kg, på mark i Stordalselva nedre og nordre side. Vi gratulerer!

Wiggo Johansen (Levanger) fikk 19.juni en laks på 5,5 kg. I tillegg fikk han en sjøørret på 1,2 kg. Veldig bra!

Wiggo Johansen (Levanger) fikk 19.juni en laks på 5,5 kg. I tillegg fikk han en sjøørret på 1,2 kg. Veldig bra!