7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Flere fangster i begge elvene