7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Fisketelling

Det er foretatt en gjennomgang av videotelleren i Støvelfossen i de siste 12 døgn.

Tallene ser dere nedenfor
18.juli: 4 laks og 14 sjøørret 19.juli: 7 laks og 13 sjøørret 20.juli: 2 laks og 7 sjøørret 21.juli: 6 laks og 9 sjøørret 22.juli: 15 laks og 20 sjøørret 23.juli: 3 laks og 1 sjøørret 24.juli: 1 laks og ingen sjøørret 25.juli: Ingen fisk passert (dette døgnet kom det mye regn) 26.juli: 2 laks 11 sjøørret 27.juli: 7 laks og 16 sjøørret 28.juli: 4 laks og 9 sjøørret 29.juli: 3 laks og 5 sjøørret.

Det som er litt oppsiktsvekkende er at det ikke er noen smålaks som har passert i perioden. Det er enten mellomlaks eller storlaks. Hvor mange som har tatt snarveien direkte opp gjennom fossen vet vi selvfølgelig ikke.

Årbogfossen
Til og med 22.juli er det registrert i overkant av 100 fisk som har gått gjennom videotelleren i Årbogfossen. Stjernfossen 33 fisker har passert. Her er det en mekanisk teller. Det er all grunn til å tro at dette er kun laks fordi vi ikke har erfart at sjøørrett har gått så høyt i elva.