7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Fiskesesongen er i gang

Fiskesesongen er inne i det andre døgnet, og info fra fiskerne tyder på at det er mye laks. Vi har ikke notert fangst ennå i Nordalselva, men i Stordalselva er det tatt 9 stk. I Stordalselva er det en kvote på max 15 laks frem til 15.juni. Med det fisketrykket som har vært vil kvoten bli fylt opp i løpet av fredag.

Vi har vært i kontakt med Miljødirektoratet og de viser til Dispensasjonsvedtaket (les her) hvor det står at elva skal stenges når kvoten på 15 laks er tatt opp. Elva vil åpne som normalt 15.juni kl 0000. De som har planlagt en tur til Stordalselva for å fiske de nærmeste dagene, så anbefaler vi Nordalselva. Den er åpen som normalt og har en kvote på 2 laks pr fisker pr døgn.

Vi beklager at vi snart må stenge elva fram til 15.juni!