7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Fiskeresultat 2014

Fagrådet har hatt oppsumeringsmøte og vi har samlet sammen tallene på fangststatistikkene. Det ga følgende resultat:

Nordalselva

  • Laks 0 – 3 kg: 122 stk
  • Laks 3 – ? kg: 7 stk
  • Totalt 129 laks, totalt 199,7 kg. All laks er fisket i uke 25, 26 og 27. Berdalsvaldet var fredet hele sesongen.

Stordalselva

  • Laks 0 – 3 kg: 341 stk
  • Laks 3 – 7 kg:   38 stk
  • Laks 7 – ? kg:     0 stk
  • Totalt 379 laks, 719 kg
  • Sjøørrett: 444 stk, totalt 302,7 kg

Det er tydelig en underrapportering av fangst av sjøørrett. Dette er beklagelig. Skal vi få best mulig dokumentasjon må fangststatistkken være så korrekt som mulig. Fra videoovervåkning i Stordalselva kan det meldes om en større oppgang av laks i 2014 enn i de to foregående år. Det er fortsatt et veldig stor sjøørrettbestand. Analyse av video blir foretatt frem mot jul. Fisketellerne vil bli tatt opp i løpet av en ukes tid.