7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Fiskeregler for 2016

Som de fleste har fått med seg så kom det nye fiskeregler fra Miljødirektoratet i februar. Reglene sier at

  • Kilnotfiske i sjøen blir forbudt
  • Nordalselva blir det ingen endringer fra tidligere
  • Stordalselva får nye fisketider. Laks 15.juni – 31.juli. Sjøørret 15.juni til 30.august.

Vi har sendt inn søknad til Miljødirektoratet om dispansasjon fra fiskereglene med fiske fra 15.mai mot at det settes en max.kvote på 15 laks frem til 15.juni. Vi har pr dato ikke mottatt svar på vår søknad.