7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Feil på teller

Det har vært en del feil på telleren i Støvelfossen. Den er ny av året og leverandør har brukt litt (for lang) tid for å få den til å fungere tilfredstillende. Torsdag 7.juli ble det brukt en heldag på innstillingen igjen. Selv om telleren teller feil, så er alt samlet på video. Etter sesongen vil den bli gjennomgått og korrekte tall vil bli presentert.

Det ble samtidig gjennomgått video fra 1. – 7.juli. Den fotalte at det er VELDIG mye sjøørret i elva. Av fisker som har passert telleren siste uke er det 27 lakser og hele 82 sjøørret. Av laksene er det 10 han-lakser.
Det er montert samme type teller i Årbogfossen som i Støvelfossen. I tillegg er det montert en teller i laksetrappa i fossen på Stjern. Den på Stjern er en mekanisk teller. De to andre har sensorer.
Videre vil det bli kjøpt inn utstyr som skal monteres i Nordalselva.