7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Fagrådets merknader til fiskereglene

Dokumentet kan du lese her. Uttalelsen gjelder for både Nordalselva og Stordalselva. I tillegg vil Vilt og Fisk Info AS v/Anders Lamberg ta kontakt med Direktoratet for Naturforvaltning for å gi en orientering om gyteplasser og den overraskende store mengden med sjøørret i Stordalselva.