7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Direktoratets innstilling

8.mars kom det mail fra Fylkesmannen v/Kari Guttvik. Som vedlegg var innstillingene fra DN.

Regelverket er ikke bestemt ennå, men DN har oversendt sitt forslag til Miljøverndep for fastsetting av regelverket.

Kortversjon: Fiskesesong er 15.mai til 15.august i Stordalselva Fiskesesong er 01.juni til 31.juli i Nordalselva. Kvote: 1 laks i Stordalselva, ingen begrensninger på sjøørret 2 laks i Nordalselva, hvorav 1 stk kan være over 3 kg, 1 sjøørret