7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Uncategorized

Rapport fra Stordalselva

Som de fleste har fått med seg så overvåkes Stordalselva med 2 stk kamera. En i Støvelfossen og en i Årbogfossen. Kameraene kan dere se via hjemmesiden. Samtidig får SNL ukentlige rapporter fra Skandinavisk Naturovervåkning med oversikt over hva som er registrert av laks og sjøørett. Rapport t.o.m. 28.august kan dere lese her: Trappeovervåking uke 34 2016.

I rapporten er det omhandler flere elverstrekkninger, men Stordalselva er på side 10.

Søknad om utvidet fisketid – avslag fra Miljødirektoratet

SNL søkte forrige uke om utvidet fisketid frem til og med 15.august. Onsdag 27.juli kom det avslag på vår søknad fra Miljødirektoratet.

SNL er uenig i avslaget, men må ta det til etteretning da evt klage på vedtaket vil medføre 2-3 mnd saksbehandlingstid i Miljødepartementet.

Søknaden kan leses: Søknad utvidet fiskesesong 2016

Svar fra Miljødirektoratet: Avslag

Det betyr at siste fiskedag etter laks i 2016 blir søndag 31.juli kl 2400.