7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Stordalselva 2015

Fangststatistikk Stordalselva 2015

Vi har samlet inn og gått gjennom fangststatistikk for Stordalselva 2015. Den viser:

  • Laks 0-3 kg: 393 stk, tilsammen 759,3 kg
  • Laks 3-7 kg: 234 stk, tilsammen 877,9 kg
  • Laks 7-   kg: 17 stk, tilsammen 140,4 kg
  • Laks totalt 644 stk og 1777,6 kg
  • Sjøørret: 833 stk, totalt 568 kg

Vi har et inntrykk av at både laks og sjøørret er underrapportert. Det er særdeles viktig at vi får inn riktig fangststatistikk. Vi takker alle fiskere igjen for sesongen og velkommen tilbake neste år.

Midtsesongevaluering

Phillipp Joost fikk denne fine laksen i Støvelfossen sist uke.

Phillipp Joost fikk denne fine laksen i Støvelfossen sist uke

Vi har gått gjennom fangstrapporter pr 1.juli og de viser en bedring sammenlignet med 2014. Tallene i parantes er tall fra 2014.

Stordalselva
Laks 0-3 kg: 158,5 kg (240,1 kg)
Laks 3-7 kg: 283,5 kg (84,2 kg)
Laks 7-20kg: 39,0 kg (0,0 kg)

Flere fangster og bra med fisk i elva. Det er mye fisk i Stordalselva for tiden. Fiskere opplyser at fisken går strake veien oppover elva, så fort som overhode mulig. Det er tatt flere fangster i øvre del av elva.

Stiftelsesmøte SNL SA

Idag blir det arrangert et møte i Kulturstua (Åset skole) hvor alle fiskerettighetshavere i Stordalselva og Nordalselva er innvitert. Med bakgrunn i Forskrift om pliktmessig organisering av og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, blir idag gjennomført et stiftelsesmøte hvor Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning SA (SNL SA) blir opprettet.

Det er organisasjonsfrihet i Norge, og de rettighetshaverne som ikke ønsker å være med, kan heller ikke utøve sin rettighet, jfr forskrift.