7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Stordalselva 2013

Resultater fra 2013-sesongen

Nordalselva
Laks: 533 stk laks, totalt 670,6 kg. Dette er en økning fra 195 stk og 380,2 kg i 2012.
Sjøørret: 160 stk, 99,2 kg. Dette er en økning fra 72 stk og 43,0 kg i 2012

ET VELDIG GODT RESULTAT I NORDALSELVA

Stordalselva
Laks: 483 stk, totalt 931 kg mot 406 stk og 1022 kg i 2012.
Sjøørret: 408 stk, totalt 277 kg. Stordalsvatnet har ikke registrert fangststatistikk på sjøørret i 2013. 674 og 388

Flere lakser er landet

Laks tatt av Bjørg Nerdal

Laks tatt av Bjørg Nerdal

Stordalselva
Flere lakser er tatt. I det siste døgnet er det tatt 4 stk lakser i størrelsen 4-6 kg. I tillegg er det tatt flere smålakser og større sjøørretter- Over ser dere et bilde av en laks tatt av Bjørg Nerdal (Skålvika, mellom Stordalsvatnet og Støvelfossen). Den var på hele 7,2 kg og ble tatt på dupp og flue.

Midtsesongevaluering gjennomført

Mandag hadde Fagrådet et møte og innrapporert fangst ble summert. Ut ifra en mal gitt av Fylkesmannen ser det ut til at vi får oppfylt gytebestandsmålene i både Nordalselva og Stordalselva.

Oppsumering
Det har vært jevn vannføring i begge elvene i år. Pr dato er elvene store, og det ser ut til at vi får god vannføring siste del av sesongen også. Fangst av smålaks i Nordalselva er doblet i år sett i forhold til 2012. Antall fiskere i elvene har gått ned. Ingen tiltak vil sålangt bli innført i elvene for å nå gytebestandsmålet.