7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Stordalselva 2012

Statistikk for 2012

Beklager at det har tatt litt tid, men nå er statistikken for 2012 klar. Kortversjon er at det ble tatt

406 stk laks, totalt 1022 kg.
674 stk sjøørret, totalt 388 kg

Det har aldri vært tatt så lite laks, samtidig har det aldri tidligere vært tatt så mye sjøørret. Når det gjelder tv-overvåkingen i de to laksetrappene, venter vi rapport om dette til jul.

Sesongen 2012 er over

Fiskesesongen 2012 er historie. Fagrådet vil takke alle fiskere, tilretteleggere, tilskuere og synsere for bidrag i vår/sommer. Vi tar det som et tegn på at alle ønsker å kunne opprettholde eller øke laksebestanden i elva. De fiskere som fortsatt har fangstrapport, bes levert disse tilbake til kortutsteder.

Den 22.august skal Fagrådet i møte med representanter fra Fylkesmannen. Tema for møtet blir kultivering. Hva kan vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Hvem skal gjøre det? og til slutt finansiering.

Årbogfossen er åpnet

Trappa i Årbogfossen ble for noen dager siden åpnet igjen. Nå kan laksen komme seg forbi fossen igjen før gytingen tar til. Vi beklager hva dette har medført for noen fiskere, men det er viktigere at laksen kommer seg opp i gytefine områder. Det var opp mot 50 laks som “ventet” på at trappa skulle åpne. Disse har helt sikker passert trappa nå.

4 dager igjen

Det går mot sesongslutt. Kun fire dager igjen og de som har en fisketrang kan få utløp for dette i Stordalselva. Vannstanden har vært liten de siste dagene, men det har kommet regn (12,1 mm siste døgn, jfr yr.no). Elva vil vokse litt og forhåpentligvis blir det mer “røre” i fisken.

Etter helgen er det meldt varmere. Da vil sesongen ebbe ut og inn i sommerens varmeste periode.

Trappa i Årbogfossen stengt

Sist vinter ble det en del skader på laksetrappa i Årbogfossen. Dette ble Direktoratet for Naturforvaltning (Dir.nat) informert om av Stordalen elveierlag. Skadene er av en sånn omfang at trappa MÅ repareres og det er tidkrevende arbeid. Stordalen elveierlag tok ansvar for å få trappa reparert, mens Dir.nat skulle betale kostnadene. Dette var arbeid som Fagrådet ønsket skulle bli gjennomført før fiskesesongen. Dir.nat bevilget ikke pengene før i juli og derfor er ikke trappa reparert.

Hvorfor stenges trappa nå? Alternativet har selvfølgelig vært å stente til høsten. Det er veldig beklagelig at trappa må stenge i fiskesesongen, men det er faktisk viktigere å ha trappa i full funksjon til høsten for at laksen som skal komme opp for å gyte. Fagrådet beklager igjen at arbeidet skaper misnøye for laksefiskere overfor Årbogfossen.

Det er forventet at laksetrappa åpner innen en uke.

Fisketelling

Det er foretatt en gjennomgang av videotelleren i Støvelfossen i de siste 12 døgn.

Tallene ser dere nedenfor
18.juli: 4 laks og 14 sjøørret 19.juli: 7 laks og 13 sjøørret 20.juli: 2 laks og 7 sjøørret 21.juli: 6 laks og 9 sjøørret 22.juli: 15 laks og 20 sjøørret 23.juli: 3 laks og 1 sjøørret 24.juli: 1 laks og ingen sjøørret 25.juli: Ingen fisk passert (dette døgnet kom det mye regn) 26.juli: 2 laks 11 sjøørret 27.juli: 7 laks og 16 sjøørret 28.juli: 4 laks og 9 sjøørret 29.juli: 3 laks og 5 sjøørret.

Det som er litt oppsiktsvekkende er at det ikke er noen smålaks som har passert i perioden. Det er enten mellomlaks eller storlaks. Hvor mange som har tatt snarveien direkte opp gjennom fossen vet vi selvfølgelig ikke.

Årbogfossen
Til og med 22.juli er det registrert i overkant av 100 fisk som har gått gjennom videotelleren i Årbogfossen. Stjernfossen 33 fisker har passert. Her er det en mekanisk teller. Det er all grunn til å tro at dette er kun laks fordi vi ikke har erfart at sjøørrett har gått så høyt i elva.

Tiltak i elva

Fagrådet registrerer lokalavisa Fosna-Folket sine oppslag både tirsdag 24.juli og fredag 27.juli. Oppslaget tirsdag 24.juli har det skapt en del misforståelser. Fagrådet ønsker å presisere noe av dette.

Den 9.juli var det møte i Fagrådet med tema “Midtsesongevaluering”. Dette er ønskelig både fra Fagrådet sin side, men også et pålegg fra Fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning. Før evalueringen var det sendt inn en plan for hvilke tiltak som skulle gjennomføres hvis gytebestandsmålet ikke ble innfridd. Evalueringen er ut ifra en “mal” gitt av Fylkesmannen. Den kan ikke Fagrådet påvirke.

Ut ifra fangsstatistikk 15.mai – 30.juni fikk vi ut av “malen” at gytebestandsmålet for Stordalselva var oppnådd med 91%. På denne %-andelen var det på forhånd bestemt at det ikke skulle iverksettes tiltak i sesongen (eksempelvis begrensning i antall kort, lettere fiske, evt stengning), men DET VIL BLI GJENNOMFØRT TILTAK ETTER SESONGEN!

Hvilke tiltak som skal gjennomføres er ikke bestemt ennå. Det må først avklares hva som skal gjennomføres, hvem som skal gjøre hva og i tillegg så må dette finansieres. Kultivering er selvfølgelig særdeles aktuelt. Håper dette var mer avklarende.

Fagrådet er kontinuerlig veldig interessert i tilbakemeldinger fra fiskere om hvordan situasjonen oppleves i elva. Dette ønsker vi pr mail til  hallhege@online.no eller på sms til 48011521. Kommunikasjon via media kan skape unødvendige misforståelser.

Stille i elva

Det har vært veldig stille i elva de siste dagene. Verken regn, fiskere eller laks har vært dominerende den siste uken. Nedenfor ser dere bilde av Støvelfossen tatt 19.juli. Det er imidlertid meldt om betydelig med regn som vil falle over Stordalen de neste dagene (faktisk en hel uke fremover). Det kan endre mye.

Stevelfossen 18. juli 2012

Stevelfossen 18. juli 2012