7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Stordalselva 2011

Statistikk 2011

Stordalselva:

I år ble det tatt 416 stk laks. Totalt ga dette 1104,3 kg. Det er sist tatt 393 stk sjøørret som tilsammen ga 311 kg. Største sjøørret var 2,5 kg.

Nordalselva:

65 stk laks, tilsammen 261,5 kg. Sjøørret ble det tatt 12 stk, tilsammen 8,2 kg.
Mer beskrivelse av fangststatistikken vil komme.

Sesongen 2011 er over

Samtidig med at laksesesongen var over, kom regnet. Elva har idag vokst ca 1 meter siden igår og går nå flomstor ut i sjøen. Hovedinntrykket rett etter sesongen er at det har blitt lite med fangst av laks, mens det fortsatt er mye sjøørret. Vi har ingen statistikk klar ennå, men den vil bli gjort kjent på hjemmesiden så snart som mulig.

Etter oktober vil laksetellerne blit tatt opp og videomateriale vil bli analysert. Først ved juletider vil vi kunne få svar på hvor mange fisker som gikk i telleren i Støvelfossen og Årbogfossen dette året. Forhåpentligvis vil det komme mange store lakser inn i elva for å gyte.

24 timer igjen

Vi går å inn i årets siste 24 timer. Elva stenges for laksefiske 16.aug kl 0000. De som ikke har fått brukt favorittflua til nå, har kun timer igjen. Elva er ikke veldig stor på nåværende tidspunkt, men det er imidlertid meldt mye regn, problemet er at det kommer rett etter at elva stenges for laksefiske.

Regnet har falt – elva stiger

Iflg en lokal målestastasjon på Oterodden (nederst på Stordalsvatnet) har det falt nesten 30 mm nedbør det siste døgnet. Foreløpig har ikke elva vokst veldig mye, men det er normalt. Det forventes at elva stiger i løpet av tirsdagen. Håper da at det kommer opp nygått og blank fisk fra sjøen. Forøvrig er det flo idag ca kl 0900 og 2200.

Det tas laks i elva

Etter regnet i forrige uke ble det litt liv i fisken som sto i elva, selv om ikke elva vokste betraktelig. På lørdag tok Roar Helmersen en laks på 4 kg mellom Mælan-brua og Støvelfossen. Det ble også tatt opp fisk på nordsiden i Støvelfossen i helga. Det ble også tatt 2 stk små lakser i Okshølen på sone 9 i forrige uke.

Lav vannstand i elva

Stevelfossen

Stevelfossen

Selv om vi ikke har følt sommeren ennå, så har vannstanden i elva gått nedover. Overfor ser dere bilde av Støvelfossen tatt idag kl 2130. Til tross for liten vannstand så går det fisk i elva. Det er tatt flere lakser den siste uken i Stordalsvatnet. I laksetrappa på Stjern har det passert 7 fisker. Det ble foretatt utrensking av stein og grus fra laksetrappa på Stjern igår, slik at den nå er “åpen for alminnelig ferdsel for laks”.

Laksetellere

Etter en gjennomgang av video fra laksetellerne i Støvelfossen og Årbogen kan vi se at det minst har passert Støvelfossen frem til 4.juli: 90 laks og 157 sjøørret. Årbogfossen frem til 7.juli: 15 laks (her har telleren ikke vært i drift hele tiden). Noe videomateriale er ikke gjennomgått, så virkeligheten er at tallet er høyere.

Feil på teller

Det har vært en del feil på telleren i Støvelfossen. Den er ny av året og leverandør har brukt litt (for lang) tid for å få den til å fungere tilfredstillende. Torsdag 7.juli ble det brukt en heldag på innstillingen igjen. Selv om telleren teller feil, så er alt samlet på video. Etter sesongen vil den bli gjennomgått og korrekte tall vil bli presentert.

Det ble samtidig gjennomgått video fra 1. – 7.juli. Den fotalte at det er VELDIG mye sjøørret i elva. Av fisker som har passert telleren siste uke er det 27 lakser og hele 82 sjøørret. Av laksene er det 10 han-lakser.
Det er montert samme type teller i Årbogfossen som i Støvelfossen. I tillegg er det montert en teller i laksetrappa i fossen på Stjern. Den på Stjern er en mekanisk teller. De to andre har sensorer.
Videre vil det bli kjøpt inn utstyr som skal monteres i Nordalselva.