7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Nordalselva 2015

Stiftelsesmøte SNL SA

Idag blir det arrangert et møte i Kulturstua (Åset skole) hvor alle fiskerettighetshavere i Stordalselva og Nordalselva er innvitert. Med bakgrunn i Forskrift om pliktmessig organisering av og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, blir idag gjennomført et stiftelsesmøte hvor Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning SA (SNL SA) blir opprettet.

Det er organisasjonsfrihet i Norge, og de rettighetshaverne som ikke ønsker å være med, kan heller ikke utøve sin rettighet, jfr forskrift.