7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Nordalselva 2014

Fiskeresultat 2014

Fagrådet har hatt oppsumeringsmøte og vi har samlet sammen tallene på fangststatistikkene. Det ga følgende resultat:

Nordalselva

  • Laks 0 – 3 kg: 122 stk
  • Laks 3 – ? kg: 7 stk
  • Totalt 129 laks, totalt 199,7 kg. All laks er fisket i uke 25, 26 og 27. Berdalsvaldet var fredet hele sesongen.

Stordalselva

  • Laks 0 – 3 kg: 341 stk
  • Laks 3 – 7 kg:   38 stk
  • Laks 7 – ? kg:     0 stk
  • Totalt 379 laks, 719 kg
  • Sjøørrett: 444 stk, totalt 302,7 kg

Det er tydelig en underrapportering av fangst av sjøørrett. Dette er beklagelig. Skal vi få best mulig dokumentasjon må fangststatistkken være så korrekt som mulig. Fra videoovervåkning i Stordalselva kan det meldes om en større oppgang av laks i 2014 enn i de to foregående år. Det er fortsatt et veldig stor sjøørrettbestand. Analyse av video blir foretatt frem mot jul. Fisketellerne vil bli tatt opp i løpet av en ukes tid.

Sesongen er over – vi ønsker fangstrapporter

Da er årets fiskesesong etter anadrom laksefisk over. Må kunne si at sesongen ble veldig spesiell. Det har vært den tørreste sommeren på lenge og dermed også lav vannstand i elvene. Vi ønsker at alle fiskere leverer inn fangstrapporter så fort som mulig, senest 1.september.

Vi benytter anledningen til å takke alle interesserte, både fiskere og deres familier (som sitter og venter på fangst), for engasjement og observasjoner i sesongen 2014. Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake neste år!

Vi ønsker oss mer regn

Det har vært lite med nyheter på denne siden i det siste. Årsaken er flere men også at det ikke har vært stor aktivitet i elvene. Nordalselva stengte 1.august, men Stordalselva er fortsatt åpen (kun fluefiske med unntak nevnt nedenfor). Det har kommet regn i Åfjord de siste døgnene også, men ikke så mye at Stordalselva har vokst nødvendig. Vi ønsker oss mer regn. Neste fredag er siste dag for fiske i Stordalselva.

Lite vann i elvene, men det går fisk

Det er lite med vann i elvene men iflg videoovervåkningen i Støvelfossen i Stordalselva, går det fisk hver dag. Det er veldig mye sjøørret som går. Mange av dem har veldig bra størrelse. Det går ca 10-12 laks i gjennomsnitt gjennom trappa pr dag. Av fangster så tas det lite med laks i elvedelene, men det fiskes i Stordalsvatnet. Sålangt er det tatt over 60 laks i Stordalsvatnet mot 32 på fjorårssesongen.

Midtsesongevaluering

Fagrådet for lakseelvene i Åfjord har hatt møte hvor fangststatistikk og registreringer har blitt vurdert. Ut ifra de gitte verktøy (vannstand, innsig, fangst og fisketellere), forventer Fagrådet at gytebestandsmålet vil bli nådd i begge elvene. Det betyr at det ikke blir innført flere tiltak enn at hunnfisk (av laks) skal gjenutsettes. Fagrådet vil imidlertid følge med Stordalselva utover i juli for evt vurdere lettere fiske i august. Fiskesesong for Nordalselva blir som før frem til 1.august. Fiskesesong for Stordalselva blir som før t.o.m 15 august.

Lever inn fangstrapporter

Torsdag 3.juli skal Fagrådet for lakseelvene ha møte for gjennomføre midtsesongevaluering. Vi ber om at alle fiskere leverer inn fangstrapporter snarest. Det er viktig at vi har de riktige tallene før evaluering finner sted. I tillegg vil det overfor myndighetene bli lagt frem registreringene fra videoovervåkning. Dette sier litt om hvor mange fisker som allerede har kommet i elvene.

VIKTIG! VIKTIG! VIKTIG!

Nye regler fra torsdag 26.juni
Miljøverndepartementet har innført ekstraordinære regler fra og med torsdag 26.juni.

Hovedpunkt i de ekstraordinære reglene fra 26.juni:

1.    All hunnfisk av laks SKAL settes tilbake i elva. Gjelder for både Nordalselva og Stordalselva. Dette gjelder ikke sjøørret. Sjøørret kan fiskes som normalt.

2.    Fiskesesongen avkorter med 14 dager i Stordalselva, det vil si at fisket stoppes 31.juli kl 2400. Mulighet for at fisket fortsatt kan vare til 15.august hvis midtsesongevalueringen i uke 27 tilsier at gytebestandsmålet vil bli oppnådd.