7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Nyheter

Midtsesongevaluering

Phillipp Joost fikk denne fine laksen i Støvelfossen sist uke.

Phillipp Joost fikk denne fine laksen i Støvelfossen sist uke

Vi har gått gjennom fangstrapporter pr 1.juli og de viser en bedring sammenlignet med 2014. Tallene i parantes er tall fra 2014.

Stordalselva
Laks 0-3 kg: 158,5 kg (240,1 kg)
Laks 3-7 kg: 283,5 kg (84,2 kg)
Laks 7-20kg: 39,0 kg (0,0 kg)

Flere fangster og bra med fisk i elva. Det er mye fisk i Stordalselva for tiden. Fiskere opplyser at fisken går strake veien oppover elva, så fort som overhode mulig. Det er tatt flere fangster i øvre del av elva.

Stiftelsesmøte SNL SA

Idag blir det arrangert et møte i Kulturstua (Åset skole) hvor alle fiskerettighetshavere i Stordalselva og Nordalselva er innvitert. Med bakgrunn i Forskrift om pliktmessig organisering av og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, blir idag gjennomført et stiftelsesmøte hvor Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning SA (SNL SA) blir opprettet.

Det er organisasjonsfrihet i Norge, og de rettighetshaverne som ikke ønsker å være med, kan heller ikke utøve sin rettighet, jfr forskrift.