7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Nyheter

Fiskeregler for 2016

Som de fleste har fått med seg så kom det nye fiskeregler fra Miljødirektoratet i februar. Reglene sier at

  • Kilnotfiske i sjøen blir forbudt
  • Nordalselva blir det ingen endringer fra tidligere
  • Stordalselva får nye fisketider. Laks 15.juni – 31.juli. Sjøørret 15.juni til 30.august.

Vi har sendt inn søknad til Miljødirektoratet om dispansasjon fra fiskereglene med fiske fra 15.mai mot at det settes en max.kvote på 15 laks frem til 15.juni. Vi har pr dato ikke mottatt svar på vår søknad.

Fangststatistikk Stordalselva 2015

Vi har samlet inn og gått gjennom fangststatistikk for Stordalselva 2015. Den viser:

  • Laks 0-3 kg: 393 stk, tilsammen 759,3 kg
  • Laks 3-7 kg: 234 stk, tilsammen 877,9 kg
  • Laks 7-   kg: 17 stk, tilsammen 140,4 kg
  • Laks totalt 644 stk og 1777,6 kg
  • Sjøørret: 833 stk, totalt 568 kg

Vi har et inntrykk av at både laks og sjøørret er underrapportert. Det er særdeles viktig at vi får inn riktig fangststatistikk. Vi takker alle fiskere igjen for sesongen og velkommen tilbake neste år.

Store fisker

Roy Rørstad, Stordalsvatnet

Roy Rørstad, Stordalsvatnet

3 stk som var på Stordalsvatnet tidlig denne uken. Roy Rørstad fikk en laks på 6,7 kg, Helen Rørstad fikk en laks på 3,1 kg og Sigmund fikk en laks på 4,2 kg. Vi gratulerer! Rutinerte fiskere alle tre.