7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Author archives: Hallgeir Stjern

Rapport fra Stordalselva

Som de fleste har fått med seg så overvåkes Stordalselva med 2 stk kamera. En i Støvelfossen og en i Årbogfossen. Kameraene kan dere se via hjemmesiden. Samtidig får SNL ukentlige rapporter fra Skandinavisk Naturovervåkning med oversikt over hva som er registrert av laks og sjøørett. Rapport t.o.m. 28.august kan dere lese her: Trappeovervåking uke 34 2016.

I rapporten er det omhandler flere elverstrekkninger, men Stordalselva er på side 10.

Søknad om utvidet fisketid – avslag fra Miljødirektoratet

SNL søkte forrige uke om utvidet fisketid frem til og med 15.august. Onsdag 27.juli kom det avslag på vår søknad fra Miljødirektoratet.

SNL er uenig i avslaget, men må ta det til etteretning da evt klage på vedtaket vil medføre 2-3 mnd saksbehandlingstid i Miljødepartementet.

Søknaden kan leses: Søknad utvidet fiskesesong 2016

Svar fra Miljødirektoratet: Avslag

Det betyr at siste fiskedag etter laks i 2016 blir søndag 31.juli kl 2400.

Lettere fiske i elvene

Det har vært lite nedbør de siste ukene og vannmengden har derfor påvirket elvene. Vi ventet for å se hva siste døgns regnvær ville påvirke, men det har ikke påvirket nok. Derfor innføres “LETTERE FISKE” i både Nordalselva og Stordalselva fra 19.juni kl 1700 og inntil videre. Unntak fra dette er Frønes/Svalan og Stordalsvatnet. Lettere fiske betyr at det er kun tillatt med fluefiske.

Stordalselva åpnet for laksefiske igjen!

Stordalselva hadde en dispansasjon for å åpne 1.juni mot at det bare ble fisket 15 laks fra 1.juni-15.juni. Denne kvoten ble nådd søndag 5.juni og fiske eller laks og sjøørret ble stanset. Styret for SNL leverte tirsdag 7.juni inn en søknad til Miljødirektoratet om en ekstraordinær kvote på 10 laks fram til 15.juni. Søknaden ble begrunnet med flere ting, deriblant den registrerte andel av laks som allerede har kommet i elva.

Idag 9.juni kom det svar fra Miljødirektoratet. De gir en utvidet kvote på 10 laks frem til 15.juni. Konklusjon: Stordalselva er åpen for fiske etter laks og sjøørret igjen. Nå er kvoten på 10 laks fra idag og frem til 15.juni. Fiskekort kjøpes på inatur.no (se under fane fiskekort).

Stordalselva stenges

I vilkåret fra Miljødirektoratet for å åpne 1.juni, var en maxkvote på 15 laks frem til 15.juni. Laks nr 15, ble tatt på land idag kl 1630. STORDALSELVA STENGES ØYEBLIKKELIG!

De som har kjøpt kort frem til 15.juni, vil få tre alternativ:

  1. Refundert beløp
  2. Flyttet fiskekort til en annen dag etter 15.juni
  3. Flyttet fiskekort til Nordalselva

Mer info vil komme!

TIL ORIENTERING SÅ ER NORDALSELVA ÅPEN SOM NORMALT!

Fiskesesongen er i gang

Fiskesesongen er inne i det andre døgnet, og info fra fiskerne tyder på at det er mye laks. Vi har ikke notert fangst ennå i Nordalselva, men i Stordalselva er det tatt 9 stk. I Stordalselva er det en kvote på max 15 laks frem til 15.juni. Med det fisketrykket som har vært vil kvoten bli fylt opp i løpet av fredag.

Vi har vært i kontakt med Miljødirektoratet og de viser til Dispensasjonsvedtaket (les her) hvor det står at elva skal stenges når kvoten på 15 laks er tatt opp. Elva vil åpne som normalt 15.juni kl 0000. De som har planlagt en tur til Stordalselva for å fiske de nærmeste dagene, så anbefaler vi Nordalselva. Den er åpen som normalt og har en kvote på 2 laks pr fisker pr døgn.

Vi beklager at vi snart må stenge elva fram til 15.juni!

Snart sesongstart

Det er under 3 uker til sesongstart i Nordalselva og Stordalselva. Av nyheter som vi håper å komme igang med er at all fiskekort blir lagt ut på nett. Mer info om dette vil komme. Rapportering av fangst blir også via nett, og vi ber fiskerne om å være rask med rapporteringen (innen 24 timer etter opphørt fiske).

Laksetrappa i Støvelfossen har stått åpen i hele vinter og vår. Scandinaisk Naturovervåkning er iferd med å montere fisketeller i Stordalselva. Overvåkningen er også under utvikling og det skal bli spennende å kunne få oppdaterte registreringer direkte inn på hjemmesiden.

FØLG MED!