7170 Åfjord
480 11 521
post@stordalselva.com

Styret for Stordalselva og Nordalselva søkte i vinter om dispensasjon fra fiskereglene (som ble gitt i 2015).

Følgende vedtak er fattet av Miljødir, gjeldende for sesongen 2018:

Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fiskebestemmelser slik at det kan fiskes laks og sjøørret Norddalselva fra 1. juni til 15. august. Øvrige bestemmelser opprettholdes. I Stordalselva kan det fiskes fra 15. mai til 15. august. Døgnkvote: 2 laks pr fisker. Totalkvoter for avlivet laks: 600 kg før 1. juli, 400 kg i juli og 200 kg i august. Oppvandring, fangst og fiskeforhold skal evalueres av den lokale forvaltningen 30. juni og 31. juli. Resultatene fra evalueringen skal gjenspeiles i kvotene for resten av sesongen, jfr. veileder for midtveis vurdering av gytebestandsmåloppnåelse. Øvrige bestemmelser opprettholdes.
... See MoreSee Less

Kristoffer Løkken

2 weeks ago   ·  1

Vegar M. Homlong 👍

2 weeks ago

👏🏼👏🏼👏🏼🎣☀️😊

2 weeks ago

Takket være en god søknad fra dere kan det nå fiskes laks en måned lenger i Stordalselva og to uker lenger i Norddalselva, noe vi som fisker setter veldig stor pris på👍. Med totalkvoter for avlivet laks vil fisket være fullt mulig å regulere, men det må argumenteres godt for å få i gjennom en dispensasjon med forlenget sesong. Vil med dette rette en takk til Styret i Stordalselva og Norddalselva!

1 week ago   ·  4

Comment on Facebook

Fiskesesongen etter laks og sjøørret er over for 2017 i Åfjord.

Vi ber om at fangst på grunneierkort i STORDALSELVA rapporteres til riktig elveierlag.

Stordalselva øvre del rapporteres på sms til:996 30 931,
eller på mail til: hjforfot@gmail.com

Stordalsvatnet rapporteres på sms til
413 12 531
eller på mail til: gunnar.gylstrom@hotmail.com
... See MoreSee Less

Grunneiere i NORDALSELVA bes melde inn fangst

På sms til:
414 01 266

eller på mail til:
pim@afjord-sparebank.no
... See MoreSee Less

De 3 siste dager har vi jevnlig sjekket laksetrappa i Støvelfossen for pukkellaks. Vi har tatt ut 4 stk.

For å hindre at flere pukkellaks kommer opp i vassdraget har vi nå stengt trappa i Støvelfossen inntil videre. Den vil bli åpnet i september igjen.
Til orientering!
... See MoreSee Less

Finnes det noe lenker til vannføringen i Stordalselva ? ... See MoreSee Less

#afjordlaks

No images found!
Try some other hashtag or username

Tag dine bilder på Instagram fra laksefiske i Åfjord med #afjordlaks

situasjonsbilder, naturbilder fra elvene, fangst, etc..